05/05

Kimla, Rudolf


8. 12. 1866 Praha – 14.2. 1950 Praha

anatom
Po promoci v roce 1891 pracoval v Patologicko-anatomickém ústavu. Od roku 1899 byl profesorem patologické anatomie, v roce 1919 se stal přednostou Ústavu všeobecné patologie, v roce 1925 se vrátil do Patologicko-anatomického ústavu jako jeho vedoucí. Dvakrát se stal děkanem Lékařské fakulty, a to v období 1919–1920 a 1926–1927. V roce 1936–1937 byl rektorem Univerzity Karlovy a poté odešel do penze. Dále ale působil ve funkci prosektora v dětské nemocnici a věnoval se problémům dětské tuberkulózy. Vydal několik učebnic a vědeckých statí.

K10-KAP029-01   A5514
K10-KIM031-03   A5541
K13-190048-09   A8853
K13-JIR054-07   A8940
K13-JIR054-08   A8941