O nás

“Chtěli jsme vědět, jak něco vzniká, vyvíjí se a přetrvává” (citát převzatý volně podle Ernesta Beyelera).

Zuzana Meisnerová Wismer, Rolf Wismer-Meisner

foto Český člověk ©Jan Malý, Jiří Poláček, 2007

Spolupracující kolegyně a kolegové od roku 1998 — doba nálezu skleněných negativů a jeho následné fotografické aktivity v Langhansu:

(abecední a neúplný seznam)

Jaroslav Bárta, kurátor a grafik
Matěj Bárta, grafik, zpracování dat
Walter Binder, kurátor (Aura)
Chris Boot, kurátor (Łodz Ghetto Album)
Machiel Botman, kurátor (Miyako Ishiuchi)
Pavel Břach a spolupracující, instalace výstav
Christian Caujolle, autor, kurátor (VU´)
Tereza Cíglerová, vedení restaurátorských prací
Karel Císař, kurátor (Hans-Peter Feldmann)
Paul Cottin, kurátor (Jacob Holdt)
Viktor Čech, kurátor, knihovník
Jakub Čermák, plotry/tech. spolupráce
Jan Čvančara, rámařství
Barbora Dusek, texty a rešerše
Zdenek Felix, kurátor (Sbírka F. C. Gundlach, N. Araki, Martha Rosler)
Přemysl Fialka, fotograf vernisáží
John Fleetwood, ředitel The Market Photo Workshop
Christine Frisinghelli, kurátorka (I am not afraid)
Martina Fornůsková, restaurátorka
Gilou le Gruiec, galerie VU´
Jan Haubelt, výtvarník, instalace výstav
Filip Hotový, zpracování dat
Blanka Jonášová, pokladní
Walter Keller †, nakladatel, kurátor, galerista
Kateřina Kloubová, asistentka galerie
Jarmila Konířová, produkční
Rostislav Konopa, učitel + skenerista
David Korecký, kurátor a produkční
Marie Krátká, předsedkyně PRO Langhans, o.s.
Václav Kubela, osvětlení
Iva Lukešová, restaurátorka
Ivan Lutterer †, fotograf a restaurátor, autor nových printů ze skl. negativů
Herman Maes, proradce archiv, Nederlands Fotomuseum Rotterdam
Jan Malý †, fotodokumentace výstav
Jan Matoušek, grafický designér, web Langhans 2013
Zuzana Mattlachová + Ivan Truksa, Matt catering
Dagmar Mazancová-Čujanová, asistentka galerie
Wim Melis, kurátor, Fotofestival Noorderlicht
Petr Novák, DaEnd-správce webu
Robert V. Novák, grafický design ( 34 výstav, 7 publikací)
Filip Ornstein, Sinfin, webová stránka Langhans 2013
Derek Paton, překladatel
Timothy Persons, kurátor (Helsinská škola)
Alena Pilná, pokladní
Martin Polák, fotodokumentace výstav
Iva Poláková, restaurování, asistentka archivu
Robert Portel, fotograf, autor nových printů ze skl. negativů
Radka Posltová, administrativa
Timothy Prus, kurátor (Łodz Ghetto Album)
Jiří Ptáček, kurátor (Erwin Olaf)
Max Rohr, speciální software, tvůrce Archibalda
Tomáš Rozehnal, knihovník
Edita Rumlerová, administrativa,
Pavel Scheufler, historik fotografie
Jérôme Sother, kurátor (Jacob Holdt)
Iren Stehli, fotografka a poradkyně
Dušan Šimánek, fotograf, skenerista, kurátor (Mimo zónu, Ateliér Langhans)
David Webr a spolupracující, instalace výstav
Ype van Gorkum, Fotofestival Noorderlicht