Restaurování a konzervace

Čištění negativů

Skleněné negativy jsou čištěny měkkými štětci a následně vatovými tampóny impregnovanými ve vhodných rozpouštědlech. Velká pozornost je věnována povrchovým úpravám negativů, lakům a retuším, které ovlivňují způsob čištění negativů.

Mikrosnímky laků a retuší / Mikrosnímky poškození negativů
Adjustace rozbitých negativů

Rozbité negativy vkládáme do papírových paspart vyrobených na míru. Negativy s odchlipující se emulzí jsou adjustovány ve skleněných sendvičích.

Klimatizovaný depozitář

Ošetřené negativy jsou baleny do papírových obálek a vkládány do archivních krabic. Obalové materiály splňují testy a normy pro ukládání fotografického materiálu. Krabice s negativy jsou uloženy v klimatizovaném depozitáři.

Katalogizace

Zápis poškození negativu do databáze Archibald

Pro katalogizaci negativů byla na míru vytvořena databáze Archibald. Do programu se zapisují veškeré informace o stavu každého negativu a o jeho historii, archivaci, restaurování a digitalizaci.

Digitalizace

Skenujeme v rozlišení 1600 DPI, abychom zaznamenali dostatek obrazové informace z originálního negativu.

Naskenované negativy

Tým odborníků

Spolupracující kolegyně a kolegové od roku 1998 — doba nálezu skleněných negativů:

Ivan Lutterer (1954–2001)
Fotograf a restaurátor, první zpracování a identifikace desek, autor soudobých fotografií ze skleněných negativů, 1998-2001

Tereza Cíglerová
Restaurátorka a historička umění
Koncepce a vedení konzervačních prací, 2012-2013

Barbora Dusek
Texty a rešerše

Martina Fornůsková
Restaurátorka

Rostislav Konopa
Učitel a skenerista (1999, 2000)

Iva Lukešová
Restaurátorka

Iva Poláková
Konzervátorka, odborná asistentka, od 2008

Robert Portel
Autor soudobých fotografií ze skleněných negativů

Max Rohr
Programátor, nakladatel a varhaník. Autor archivního programu Archibald, vypracovaného přímo pro potřeby sbírky Langhans

Pavel Scheufler
Historik fotografie, kniha Jan Langhans , Torst 2005

Iren Stehli
Fotografka a poradkyně, od 1998

Dušan Šimánek
Nezávislý fotograf a umělec, kurátor, (mj. Ateliér Langhans, Langhans Galerie Praha, 2010), digitalizace archivu negativů, od 2012

Zahraniční poradenství:
Herman Maes
Archive consultant, Senior Conservator, Nederlands Fotomuseum Rotterdam