Langhans archiv

Vyhledávání v online archivu

Informace

Náhledy obrazů jsou chráněny vodoznakem.

V případě zájmu o využití obrázků ve vyšším rozlišení (publikace, noviny, výstavy apod.) nás kontaktujte: archiv@langhans.cz.

Galerie osobností

Galerie osobností vznikala po celou dobu existence Ateliéru Langhans jako výběr portrétů z tisíců lidí, kteří se v Langhansově studiu nechali portrétovat. Je souborem snímků nejvýznamnějších postav českého veřejného života let 1890 až 1948.

Galerie osobností

Jsou mezi nimi např. prezident T. G. Masaryk, skladatel Antonín Dvořák, pěvkyně Ema Destinnová, básník a diplomat Paul Claudel, šlechtické rody Lobkowiczů či Schwarzenbergů, rakousko-uherský císař Karel I., černohorská princezna Natalie, houslista Jan Kubelík a další.

Část této sbírky nepadla za oběť znárodnění Ateliéru Langhans po roce 1948; nálezy více než devíti tisíc desek v letech 1998 a 2000 v původním sídle ateliéru se staly kulturními událostmi.

Za účelem péče o tyto skleněné negativy s portréty tehdejší elity byla založena Nadace Langhans Praha , která zajišťuje jejich restaurování i představování veřejnosti.

Důležitá informace

Veškeré údaje – jak jména, kterými jsou zobrazené fotografie uvedeny, tak popisy (pokud se vyskytují) – mohou obsahovat nepřesnosti. Prosíme návštěvníky online archivu, aby nám své připomínky, poznatky, doplnění, případné korektury atd. posílali na: archiv@langhans.cz.

Náhledy online archivu jsou použity v nízkém rozlišení a chráněny vodoznakem. Některé jsou stranově obrácené – rozpoznatelné např. u stejnokrojů a řádů, některé snímky jsou pouze reprodukcemi fotografií.

V případě zájmu o využití obrázků ve vyšším rozlišení (publikace, noviny, výstavy apod.) nás kontaktujte: archiv@langhans.cz.

Vyhledávání v online archivu

Galerie osobností, nezničená část Langhansova archivu portrétů slavných osobností je představena v rubrice ONLINE ARCHIV. Jedná se o více než devět tisíc skenů ze skleněných negativů, které byly objeveny v letech 1998 a 2000 při rekonstrukci domu Langhans v Praze.

Online archiv lze prohlížet dvěma různými způsoby:

  • podle kategorií
  • abecedně podle jmen

Pojem kategorie vychází z číselného označení nalezených originálních krabic – římské číslování I až X.

I. Herci, pěvci
II. Politici
III. Spisovatelé
IV. Hudebníci
V. Legionáři, vojáci, generalita
VI. Výtvarníci, architekti
VII. Soudci, úředníci, podnikatelé
VIII. Cizinci
IX. Duchovní
X. Vědci

Jedné třetině krabic chybělo číselné označení. V průběhu konzervačních prací po roce 2000 došlo proto k roztřídění snímků této části archivu do nových kategorií XI a XIII.

XI. Šlechta, kroje, města, politici, sokolové, umělci, akademici, průmyslníci…
XII. Výběr Ivana Lutterera
XIII. Různé

Kategorie XII vznikla výběrem fotografa a restaurátora Ivana Lutterera (1954-2001) pro výstavu Ateliér Langhans v pražském Rudolfinu v roce 2000. Ivan Lutterer byl první odborník, který pracoval s archivem Galerie osobností. Jeho předčasná náhlá smrt mu neumožnila v započaté práci pokračovat. Jeho přístup k archivu negativů po stránce fotografické, historické i konzervátorské se stal pro Langhans Archiv Praha i nadále velmi určující.

Jmenný seznam obsahuje jména osob seřazená dle abecedy. Pojmy, uvedené velkými písmeny odkazují na názvy měst, vyslanectví, vysokých škol apod.