Různé

Na některých krabicích s negativy nebylo uvedeno číselné označení. V průběhu konzervačních prací po roce 2000 došlo k jejich roztřídění do nových kategorií XI a XIII.