Soudci, úředníci, podnikatelé

Kategorie I – X vycházejí z číselného označení nalezených originálních krabic. Pojem kategorie zavedl Jan Langhans k usnadnění roztřídění negativů. Při konzervačních pracích je původní rozdělení důsledně respektováno.