Výběr Ivana Lutterera, rok 2000

Kategorie XII vznikla výběrem fotografa a restaurátora Ivana Lutterera (1954-2001). Ivan Lutterer byl první odborník, který pracoval s archivem Galerie osobností. Jeho předčasná smrt mu neumožnila v započaté práci pokračovat. Pro Langhans Archiv Praha byl jeho přínos jak po stránce fotografické tak historických znalostí směrodatný.