17/17

Weigner, Karel


(* 10. 4. 1874 Batelov, + 20. 11. 1937 Praha) – český lékař, anatom

Na české lékařské fakultě v Praze promoval K. Weigner roku 1899. Po docentuře a profesuře na univerzitě, ČVUT a Akademii výtvarných umění se roku 1926 stal nástupcem zakladatele české moderní anatomie Jana Janošíka na anatomickém ústavu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Svou vědeckou práci orientoval na topografickou anatomii, především ve vztahu k chirurgii, kineziologii (učení o fyziologii a mechanismech volního pohybu u lidí) a na studium lidských plemen a typů, při kterém byl odpůrcem rasistických teorií. Zastával mnoho univerzitních a společenských funkcí, byl významným pracovníkem v tělovýchovné organizaci Sokol, v níž dal podnět pro zřízení Tyršova státního ústavu tělovýchovného. Po Weignerově smrti napsal v nekrologu K. Čapek: Náš život byl ochuzen o něco dokonalého, nač jsme vždy – i mimo měřítko vědy – vzhlíželi s radostí a pýchou.

(nk)

K10-WEI077-01   A6138
K10-WEI077-02   A6139
K10-WEI077-03   A6140
K10-WEI077-04   A6141
K10-WEI077-05   A6142
K10-WEI077-06   A6143
K10-WEI077-07   A6144
K10-WEI077-08   A6145
K10-WEI077-10   A6146
K10-WEI077-11   A6147
K10-WEI077-12   A6148
K10-WEI077-13   A6149
K10-WEI077-14   A6150
K10-WEI077-15   A6151
K10-WEI077-16   A6152
K10-WEI077-17   A6153
K12-VYS004-08   A8046