03/03

Vavrečka, Hugo


(* 22. 2. 1880 Ostrava, + 9. 8. 1952 Brno) – český novinář, československý diplomat, účastník protirakouského a protinacistického odboje
Před 1. světovou válkou byl H. Vavrečka balkánským dopisovatelem Lidových novin. Od srpna 1914 sloužil v Terstu a v Dalmácii. Dva roky poté se zapojil do odboje, když spolu s F. Sísem spolupracoval s vídeňskou odbočkou Maffie. V září 1918 sestavil z českých a chorvatských vojáků odbojovou skupinu a inicioval převzetí Terstu. V listopadu 1918 se pak jeho oddíl připojil k čs. legiím v Itálii.
Po vzniku Československa působil zpočátku jako expert při versailleských mírových jednáních (1919-20), zejména při projednávání saintgermainské smlouvy s Rakouskem. Poté přešel do diplomatických služeb: v letech 1920-22 generální konzul v Hamburku, 1922-26 vyslanec v Maďarsku a 1926-31 v Rakousku. Zde se po K. Kroftovi zasloužil o naše zdejší krajanské hnutí, zejména o rozvoj čs. menšinového školství a o Spolek Komenský.
Od června 1932 působil v Baťových závodech, kde se stal ředitelem. V roce 1938 v době zářijové krize byl ministrem propagandy, ve vládě generála J. Syrového pak zastával úřad ministra bez portfeje.
Vavrečka vystoupil proti přijetí mnichovského diktátu, za okupace spolupracoval s odbojem a významně se podílel na jeho financování. Jeho dcera je matkou dnešního prezidenta V. Havla.
(tp)

K02-VAV079-01   A2025
K02-VAV079-02   A2026
K12-VYS022-05   A8244