02/02

Stránský, Adolf


8. 4. 1855 Habry – 18. 12. 1931 Brno
politik a novinář
Po ukončení Právnické fakulty v Praze pracoval krátce u krajských soudů v Čechách. Od roku 1880 působil v Brně, kde měl i advokátní kancelář. Již jako student psal pro Národní listy a v letech 1889–1893 vydával Moravské listy, ze kterých se po roce 1893 staly Lidové noviny, do nichž přispívali bratři Čapkové, Arne Novák, Jiří Mahen, Eduard Bass a další. Politicky se angažoval v Lidové straně pokrokové na Moravě, byl jejím předsedou, a v roce 1895 byl zvolen do Moravského zemského sněmu. Po první světové válce se stal poslancem Revolučního národního shromáždění a několik měsíců byl prvním ministrem obchodu ve vládě Karla Kramáře. Od roku1920 byl senátorem, v roce 1925 založil se synem Jaroslavem Národní stranu práce a zároveň se stáhl z politického života.

K02-SOK066-21   A1854
K12-VYS028-05   A8293