01/01

Stránský, Jaroslav


15. 1. 1884 Brno – 13. 8. 1973 Londýn, Velká Británie
právník a politik
V roce 1907 ukončil studium na Právnické fakultě v Praze a vykonával soudní praxi ve Vídni a Brně. V letech 1918–1921 byl poslancem národních demokratů v Národním shromáždění, ze strany ale kvůli její kritice T. G. Masaryka a E. Beneše vystoupil a mandátu se vzdal. V Brně vlastnil tiskárnu Polygrafia a zde se habilitoval na Právnické fakultě, kde přednášel do roku 1939 trestní právo a řízení. Od roku 1929 byl devět let poslancem národněsocialistické strany. Vedle vydavatelství Lidových novin, které převzal po otci, vlastnil také od roku 1929 nakladatelství Fr. Borový. V roce 1938 emigroval do Velké Británie, stal se členem exilové vlády a pracoval pro české vysílání BBC. Od roku 1945 byl opět poslancem, ve vládě Zdeňka Fierlingera ministrem spravedlnosti a ve vládě Klementa Gottwalda ministrem školství. Po únorovém převratu 1948 emigroval, působil v Radě svobodného Československa a pracoval pro BBC a Radio Svobodná Evropa.

K02-SOK066-18   A1851