12/12

Preiss, Jaroslav


8. 12. 1870 Přeštice – 29. 4. 1946 Praha
ekonom
Tento právník byl od roku 1900 hospodářským redaktorem Národních listů, v roce 1907 začal pracovat v Živnostenské bance, jejímž náměstkem se později stal. V letech 1917–1938 působil jako její vrchní ředitel a do roku 1942 byl předsedou její správní rady. Mimoto byl poslancem Revolučního národního shromáždění za národní demokraty a zasedal v nejrůznějších hospodářských, finančních a kulturních organizacích. Byl považován za velmi vlivnou osobnost první republiky. Za války odmítal spolupracovat s Němci, za což musel zaplatit pětimilionovou pokutu. Přesto byl 30. května 1946 zatčen, vězněn a po pěti měsících propuštěn do domácího ošetřování. Za dva měsíce byl opět zatčen a vězněn do dubna 1946 v pankrácké věznici. Tři dny po propuštění zemřel. Jeho majetek, sbírky obrazů a knih byly v té době již rozkradeny. Jeho první žena Olga byla sestrou herečky Leopoldy Dostalové.

K07-PRE029-01   A4015
K07-PRE029-05   A4019
K07-PRE029-06   A4020
K07-PRE029-07   A4021
K07-PRE029-08   A4022
K07-PRE029-09   A4023
K07-PRE029-10   A4024
K07-PRE029-11   A4025
K07-PRE029-17   A4031
K07-PRE029-18   A4032
K12-NEZ000-04   A8004
K12-VYZ004-08   A8326