15/15

Kvapil, Jaroslav


25. 9. 1868 Chudenice – 10. 1.1950 Praha
divadelní režisér
Nejdříve studoval lékařství, pak filologii, ale studia nedokončil. V letech 1891–1904 pracoval jako žurnalista a vydával sbírky básní. Roku 1894 se oženil s Hanou Kubešovou, herečkou Národního divadla. Od roku 1900 byl literárním poradcem Národního divadla, později režisérem a do roku 1918 šéfem činohry. Mezi roky 1918 a 1921 působil jako sekční šéf na ministerstvu školství a národní osvěty, v letech 1921–1928 jako režisér Městských divadel na Vinohradech. Je považován za představitele moderní české divadelní režie. Mimoto překládal divadelní hry. V obou světových válkách se zúčastnil odboje, v letech 1944‒1945 byl vězněn. Dne 22. února 1948 podepsal výzvu k zachování demokracie. V roce 1998 mu byl udělen in memoriam Řád T. G. Masaryka.

K03-KVA017-07   A2249
K03-KVA017-08   A2250
K03-KVA017-10   A2252
K03-KVA017-11   A2253
K03-KVA017-12   A2254
K03-KVA017-13   A2255
K03-KVA017-20   A2262
K03-KVA017-21   A2263
K03-KVA017-22   A2264
K03-KVA017-23   A2265
K10-KIM031-05   A5543
K10-KIM031-14   A5550
K10-KIM031-18   A5554
K12-VYS004-01   A8039
K12-VYS004-02   A8040