03/03

Kavalír


K12-VYS010-11
pravděpodobně
Eduard Kavalír mladší
1872 – 1907
Pocházel ze sázavské sklářské rodiny. Byl označován za mecenáše a zemřel předčasně.

K11-PLA046-15, K11-PLA046-09
pravděpodobně
Miroslav Kavalír
1.3.1900 Praha – 20.1.1981 Žatec ?

lékař a sokolský pracovník
Mimo své povolání byl cvičitelem Sokola a autorem publikací o tělesné výchově. Za druhé světové války byl vězněn. Roku 1945 byl náčelníkem ČOS a spolupřipravoval 11. slet. Po únoru 1948 byl zbaven funkcí a byl znovu vězněn. Poté byl vystěhován z Prahy a nesměl vykonávat lékařské povolání. Po roce 1969 byl opět pronásledován.

K11-PLA046-09   A6851
K11-PLA046-15   A6857
K12-VYS010-11   A8114