01/01

Císlerová-Hlavová, Jenny


herečka
Vystupovala v letech 1921–1924 a 1930–1931 v Národním divadle.

K01-CAM011-07   A0108