02/02

Burg, Ferdinand Karel


27.12.1868 Vídeň – 12.3.1915 Mnichov.
rakouský arcivévoda
Plným jménem Ferdinand Karl Ludwig Joseph Johann Maria von Österreich, od roku 1911 Ferdinand Burg. Mladší bratr Františka Ferdinanda d‘Este se roku 1902 zamiloval do Berty Czuberové, dcery profesora matematiky na pražské univerzitě. Císař mu přikázal vztah ukončit, což arcivévoda sice slíbil, ale neud2lal. V roce 1909 se s Bertou ve švýcarském Churu tajně oženil. Když se císař roku 1911 o sňatku dozvědel, byl arcivévoda propuštěn z rodinného svazku Habsburků a zproštěn všech titulů. Podlehl později zděděné tuberkulóze, ošetřován svojí ženou, která zemřela v roce 1979.

K08-GRE009-06   A4459
K12-VYS011-04   A8119