02/02

Vysoký, Hynek


dle Lit. atlasu II, .s 269

klasický filolog a archeolog
Narodil se 27. května 1860 v Rychnově nad Kněžnou.
Studoval na pražské a berlínské univerzitě. V letech 1883-1905 působil jako profesor na gymnáziu v Praze. Docentem se stal v letech 1889-1905. Od roku 1905 do roku 1910 působil jako mimořádný a od roku 1910 jako řádný profesor klasické archeologie na české univerzitě v Praze. V roce 1910 založil Ústavu pro klasickou archeologii Univerzity Karlovy, kde v letech 1910-1930 byl jeho ředitelem. Hynek Vysoký byl také Členem České akademie věd a umění a Královské české společnosti nauk. V letech 1897-1898 podnikl výzkumné cesty po Řecku, Itálii a Turecku. Profesně se zabýval především řeckým antickým bájeslovím, divadlem a výtvarným uměním. Je autorem řady časopisecky publikovaných studií a převážné většiny hesel z klasické archeologie a dějin klasické filologie v Ottově slovníku naučném
Ze samostatných publikací je autorem těchto děl: Homerica, 1889; Dodonské studie, 1898; Epidauros a tamní léčení, 1905; Praxiteles 1909. Zemřel 27. srpna 1935 v Rychnově nad Kněžnou.

K10-VOT071-06   A6058
K10-VOT071-07   A6059