03/03

Vávra, Václav


živnostník, starosta města, poslanec, narozen 24. 10. 1878 v Lomnici n. P., zemřel 6. 12. 1952 tamtéž.

K02-VAV079-07   A2031
K02-VAV079-09   A2033
K10-VOB073-06   A6098