03/03

Švácha, Václav


(1872 Broumy – ?) odborný inspektor tělocviku
Po absolvování státního kurzu pro vzdělání učitelů tělocviku na středních školách v Praze a po složení státní zkoušky vyučoval na různých středních školách a učitelském ústavu v Praze. Byl členem zkušební komise pro učitele tělocviku na českých středních a náměstkem ředitele této komise, členem komise pro učitelství na školách obecných a měšťanských a členem poradního sboru pro tělesnou výchovu ministerstva zdravotnictví. Od roku 1923 působil jako odborný inspektor pro tělesnou výchovu na středních školách. V roce 1925 byl delegátem ministerstva zdravotnictví na mezinárodním kongresu olympijském v Praze. Byl jedním z našich nejvýznamnějších tělovýchovných odborníků.

K10-SAM066-18   A6000
K10-SAM066-20   A6002
K10-SAM066-21   A6003