01/01

Saturník, Theodor


26. 11. 1888 Tábor – 18. 9. 1949 Praha
právní historik
V roce 1913 získal titul doktora práv a zahájil praxi v soudnictví. Původně se chtěl sice stát advokátem, ale v roce 1914 začal pracovat jako tajemník v Národním muzeu. Mimoto studoval dějiny Národního muzea, ale také jižních Slovanů a v roce 1923 se habilitoval ve slovanském právu. Od roku 1928 byl profesorem středoevropských právních dějin na Právnické fakultě v Praze a generálním ředitelem a jednatelem Slovanského ústavu. Na období 1946–1947 byl zvolen děkanem Právnické fakulty v Praze.

K10-STL063-28   A5963