01/01

Šatava, Jan


(1878-1938), profesor kvasné chemie a mykologie na Vysoké škole chemicko-technologické, významný odborník v pivovarství, vybudoval na technice v Dejvicích nový lihovar

Chemik (25. 6. 1878 – 4. 12. 1938)
Český kvasný chemik Jan Šatava se narodil v Mišovicích (okres Písek). V letech 1901-1913 byl pracovníkem Výzkumného ústavu pivovarského a současně učitel Vyšší pivovarské školy v Praze. Od roku 1913 byl pedagogem na české technice v Praze a od roku 1920 působil jako profesor ČVUT. Zasáhl do všech odborů potravinářské mikrobiologie, zejména do pivovarství a výzkumu kvasinek. Je autorem např. příruček Mykologie kvasného průmyslu a Mikrobiologické zkoušení vody a potravin.

K10-SCH065-09   A5979