03/03

Řídký, Jaroslav


25. 8.1897 Liberec – 14. 8.1956 Poděbrady
hudební skladatel a pedagog
Hudební samouk, který získal hudební vzdělání v kapele pěšího pluku, v roce 1919 začal studovat na pražské konzervatoři, absolvoval v roce 1926. V roce 1923 se stal sbormistrem pěveckého spolku Boleslav. O rok později nastoupil jako harfenista do České filharmonie, kde působil do roku 1939. Pět let také vedl pěvecký sbor filharmonie. V roce 1929 začal vyučovat na konzervatoři, po druhé světové válce učil na AMU. Jako skladatel se soustředil na instrumentální tvorbu.

K04-PUJ013-09   A2770
K10-RUB055-11   A5863
K10-RUB055-12   A5864