02/02

Procházka, Josef


28. 2. 1874 Slaný – 8. 12. 1956 Praha
klavírista a skladatel
Na pražské konzervatoři studoval hru na klavír a u Antonína Dvořáka skladbu. Od roku 1899 byl profesorem hudební školy v Lublani. V roce 1908 začal učit na pražské konzervatoři, nejdříve na varhanním oddělení, posléze vyučoval do roku 1938 hru na klavír. Vedle toho vystupoval jako sólový klavírista s Českou filharmonií, Českým kvartetem a Ševčíkovým kvartetem. Je autorem klavírních, orchestrálních a komorních skladeb.

K13-TAB021-13   A8489
K13-TAB021-15   A8491