03/03

Posejpal, Václav


20. 12. 1874 Rasochy – 8. 4. 1935 Praha
fyzik
Na Filozofické fakultě české Karlo-Ferdinandovy univerzity studoval matematiku a fyziku. Zároveň s doktorátem získal oprávnění učit na středních školách a stal se učitelem v Hradci Králové a Praze. V roce 1908 studoval v Paříži, od roku 1919 až do své smrti přednášel experimentální fyziku na nově založené Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Vedle činnosti ředitele Fyzikálního ústavu a generálního tajemníka Československé národní rady badatelské zastupoval republiku v Mezinárodním výboru pro míry a váhy a byl viceprezidentem Mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou fyziku. Jako první v Čechách napsal pojednání o rentgenových paprscích. Zajímal se také o nejmenší známé částice hmoty. Byl členem České akademie věd a umění a rytířem francouzské Čestné legie.

K10-OTT045-03   A5730
K10-OTT045-19   A5744
K10-OTT045-20   A5745