15/15

Petřík, Josef


22.3.1866 Praha – 16.5.1945 Praha
geodet
Studia na České vysoké škole technické ukončil v roce 1890 a pracoval jako geodet v Písku, Roudnici a Kostelci. Působil také jako stavbyvedoucí v Korutanech, kde v roce 1895 pomáhal stavebně obnovit Lublaň zničenou zemětřesením. Později pracoval na vodních stavbách u firmy Vojtěch Lanna a v Kanceláři pro kanalizaci Vltavy a Labe. Od roku 1905 přednášel geodézii na české technice v Praze a vedl Ústav praktické geometrie. V letech 1926–1927 se stal rektorem Českého vysokého učení technického, předtím byl sedmkrát jmenován děkanem. V roce 1930 byl zvolen místopředsedou Mezinárodní federace zeměměřičů a v roce 1937 získal mimo jiné Řád čestné legie. Je spoluautorem českého geodetického názvosloví.

K10-PET048-01   A5770
K10-PET048-02   A5771
K10-PET048-03   A5772
K10-PET048-04   A5773
K10-PET048-05   A5774
K10-PET048-06   A5775
K10-PET048-07   A5776
K10-PET048-08   A5777
K10-PET048-11   A5780
K10-PET048-12   A5781
K10-PET048-13   A5782
K10-PET048-14   A5783
K10-PET048-15   A5784
K10-PET048-16   A5785
K10-PET048-18   A5787