01/01

Palacký, Jan Křtitel Kašpar


10. 10. 1830 Praha – 22. 8. 1908 Praha
geograf
Jediný syn Františka Palackého vystudoval Právnickou fakultu v Praze, ale zajímal se také o geografii, kterou pak studoval na Filozofické fakultě v Praze, Mnichově a Paříži. Roku 1850 se stal doktorem filozofie, o čtyři roky později doktorem práv a v roce 1856 se habilitoval jako první docent geografie na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze. V roce 1861 byl zvolen za staročechy do Českého zemského sněmu, v roce 1870 se stal členem Říšské rady za velkostatkářskou kurii, protože několik let předtím zdědil velkostatek Lobkovice. Od roku 1885 byl profesorem geografie na pražské univerzitě. Zajímal se hlavně o botanickou geografii a přednášel jak v češtině, tak v němčině. Je autorem knihy Vzduchosloví, asi první české učebnice meteorologie. Působil také jako inspektor botanických sbírek Národního muzea.

K10-PUR054-11   A5849