02/02

Kolář, Jan


1. 4. 1868 Staré Čívice – 18. 4.1958 Kácov
stavitel
Po studiích České vysoké školy technické pracoval jako inženýr u rakouských a saských státních drah. Od roku 1894 byl zaměstnán v První česko-moravské továrně na stroje v Praze. Od roku 1909 do roku 1938 byl profesorem mostního stavitelství na české technice, v roce 1920–1921 se stal rektorem. Konstruoval hlavně mosty.

K10-KOS034-10   A5589
K10-KOS034-15   A5594