02/02

Francev, Vladimír Andrejevič


6. 4. 1867 Modlina, Polsko – 19. 3. 1942 Praha
ruský slavista
V letech 1886–1890 studoval na ruské Filologické fakultě ve Varšavě, v letech 1897–1900 absolvoval stáž v archívu Muzea Království českého. Od roku 1900 působil jako profesor slovanských jazyků ve Varšavě, později v Rostově. Připravoval k vydání korespondenci P. J. Šafaříka a v roce 1912 získal čestné občanství města Prahy . Ještě před první světovou válkou se stal členem Královské české společnosti nauk a dopisujícím členem České akademie věd a umění. V roce 1921 se usadil v Československu, vyučoval slovanskou filologii na Univerzitě Karlově a byl jmenován ředitelem Ruského institutu v Praze. V roce 1927 získal československé státní občanství. Ve své ědecké práci se soustředil hlavně na mezislovanské literární vztahy.

K10-ERN009-19   A5282
K10-ERN009-23   A5285