18/18

Zavoral, Metod Jan


Narozen 28.8.1862 Neveklov u Benešova – zemřel 26.6.1942 Praha. Katolický kněz, premonstrátský opat, organizátor křesťanské charity, politik, senátor, propagátor česko-rumunských kulturních styků, homiletik, apologeta, literární kritik, překladatel.

ThDr. a PhDr. Metod, vlastním jménem Jan Zavoral, se narodil 28.8. 1862 v Neveklově, do Strahovského kláštera vstoupil v září 1880, slavné sliby složil 19. 10. 1884, kněžské svěcení přijal 5. 7. 1885. Krátce byl kaplanem v Sepekově u Milevska, potom působil šestnáct let jako kazatel mezi českou menšinou v Jihlavě a na místní německé reálce vyučoval češtinu. V roce 1906 byl zvolen opatem Strahovského kláštera. Ve své době byl výrazným kulturním činitelem, angažoval se v řadě kulturních a dobročinných akcí, v době první republiky se zasloužil o rozvoj česko-rumunských styků. Zemřel 26. 6. 1942.
(Jiří Felix – Milan Skála, Strahovský opat Metod Zavoral a Rumunsko, Praha 1903)

K09-ZAV021-01   A5117
K09-ZAV021-02   A5118
K09-ZAV021-03   A5119
K09-ZAV021-04   A5120
K09-ZAV021-05   A5121
K09-ZAV021-06   A5122
K09-ZAV021-07   A5123
K09-ZAV021-08   A5124
K09-ZAV021-09   A5125
K09-ZAV021-10   A5126
K09-ZAV021-11   A5127
K09-ZAV021-12   A5128
K09-ZAV021-13   A5129
K09-ZAV021-15   A5131
K09-ZAV021-17   A5133
K09-ZAV021-22   A5138
K09-ZAV021-25   A5141
K09-ZAV021-28   A5144