01/01

Trykar, Josef


Josef Trykar, nar. 8.února 1847, kanovník – Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi

K09-VYK019-13   A5073