02/02

Svoboda, Emil


2. 10. 1878 Praha – 20. 8. 1948 Český Brod
právník a filozof
V roce 1903 dokončil studia na pražské Právnické fakultě, pracoval u soudu a na pražském městském úřadě, kde se zabýval otázkami asanace pražského ghetta. Od roku 1909 přednášel na české technice soukromé právo. V roce 1912 se habilitoval v Brně v rakouském soukromém právu. Po roce 1918 byl krátce politicky aktivní za národní demokraty, věnoval se Sokolu a místopřísednictví v české odbočce Volné myšlenky. Od roku 1919 přednášel na pražské technice, kde byl rok děkanem. Od roku 1924 byl profesorem občanského práva a dějin právní filozofie na Právnické fakultě v Praze. Podílel se na přípravě nových zákonů, byl členem Akademie věd a umění a je autorem právnických a filozofických děl.

K10-STL063-07   A5944
K10-STL063-08   A5945