04/04

Stašek, Antal


22. 7. 1843 Stanový – 9. 10. 1931 Praha
právník a spisovatel
Vlastním jménem Antonín Zeman. Gymnázium navštěvoval v Jičíně a Krakově, kde měl příbuzné. Právnickou fakultu studoval v Praze a na Jagellonské univerzitě v Krakově. Jako advokát pracoval v Kolíně a Praze, v roce 1874 byl rok vychovatelem v Petrohradě. Od roku 1877 žil v Semilech, kde měl soukromou advokátní kancelář. V roce 1899 se stal na šest let poslancem Českého zemského sněmu, v letech 1919–1920 byl zvolen poslancem Revolučního národního shromáždění za národní demokraty. Od roku 1876 psal a vydával pod pseudonymem básně, povídky a romány ve stylu venkovského realismu, odehrávající se převážně v Podkrkonoší. Mimoto překládal z polštiny, ruštiny a francouzštiny. Jeho manželka byla spisovatelka Helena Malířová a jeden ze synů básník Ivan Olbracht.

K03-SAL029-09   A2397
K03-SAL029-14   A2402
K12-VYS022-06   A8245
K12-VYZ006-05   A8336