04/04

Stašek, Bohumil


STAŠEK Bohumil
17. 2. 1886 Klabava – 8. 8. 1948 Praha
katolicky duchovní a politik
Po studiu teologie byl v roce 1908 vysvěcen a působil do roku 1912 jako kaplan v Rokycanech. Toho roku byl jmenován vikaristou a v roce 1932 sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. Od roku 1919 byl tajemníkem Československé strany lidové a zastupoval ji v letech 1925–1939 jako poslanec Národního shromáždění. Zakladatel nakladatelství Vyšehrad sloužil v roce 1938 mši za zesnulého Karla Čapka a v květnu 1939 zádušní mši při stěhování ostatků K. H. Máchy do Prahy. V září 1939 byl zatčen gestapem a až do konce druhé světové války vězněn v koncentračním táboře Dachau. Roku 1945 byl jmenován proboštem vyšehradské kapituly, ale od roku 1946 již patřil k nežádoucím osobnostem veřejného života.

K11-SRA008-01   A6297
K11-SRA008-02   A6298
K11-SRA008-03   A6299
K11-SRA008-04   A6300