13/13

Stašek, Bohumil


17. 2. 1886 Klabava – 8. 8. 1948 Praha
katolicky duchovní a politik
Po studiu teologie byl v roce 1908 vysvěcen a působil do roku 1912 jako kaplan v Rokycanech. Toho roku byl jmenován vikaristou a v roce 1932 sídelním kanovníkem vyšehradské kapituly. Od roku 1919 byl tajemníkem Československé strany lidové a zastupoval ji v letech 1925–1939 jako poslanec Národního shromáždění. Zakladatel nakladatelství Vyšehrad sloužil v roce 1938 mši za zesnulého Karla Čapka a v květnu 1939 zádušní mši při stěhování ostatků K. H. Máchy do Prahy. V září 1939 byl zatčen gestapem a až do konce druhé světové války vězněn v koncentračním táboře Dachau. Roku 1945 byl jmenován proboštem vyšehradské kapituly, ale od roku 1946 již patřil k nežádoucím osobnostem veřejného života.

K09-SLO017-03   A5009
K09-SLO017-04   A5010
K09-SLO017-05   A5011
K09-SLO017-12   A5018
K09-SLO017-13   A5019
K09-SLO017-18   A5024
K09-SLO017-19   A5025
K09-SLO017-20   A5026
K09-SLO017-25   A5030
K09-SLO017-26   A5031
K09-SLO017-27   A5032
K09-SLO017-28   A5033
K09-SLO017-29   A5034