02/02

Stanovský, Otto Lev


8. 11. 1882 Slatina – 5. 12. 1945 Praha
katolický duchovní
Na gymnáziu vstoupil do kapucínského řádu a posléze do kněžského semináře, kde byl v roce 1906 vysvěcen. Působil jako kněz a později studoval na Teologické fakultě v Praze. V roce 1913 se stal na deset let vychovatelem synů Františka dʾEste. Od roku 1919 je uváděn jako monsignore. Ve dvacátých letech byl sekretářem pražského biskupa a rektorem pražského kněžského semináře. V roce 1934 se stal kanovníkem vyšehradské a pražské metropolitní kapituly. Na konci roku 1942 byl zatčen gestapem za kontakt s členy pravoslavné církve, ukrývající atentátníky na Reinharda Heydricha. Byl odsouzen k trestu smrti, který mu byl změněn na osm let žaláře. Složil několik duchovních skladeb a mešní písně.

K09-STO016-14   A4997
K09-STO016-21   A5004