08/08

Sedlák, Jan Nepomuk


9. 4. 1854 Tajnov – 30. 9. 1930 Praha
biskup
V Praze vystudoval teologii a roku 1876 byl vysvěcen na kněze. Nejdříve působil jako kaplan v Rokycanech, farář ve Velkých Popovicích a později se stal děkanem kapituly u sv. Víta. Mezi léty 1898 a 1907 byl poslancem Českého zemského sněmu. V roce 1917 byl jmenován světícím biskupem pražským, v této funkci setrval až do smrti. Mimoto pracoval v různých náboženských organizacích, psal pastorační a církevně historické knihy, vydával a překládal náboženskou literaturu.

K09-SLO017-14   A5020
K09-SLO017-15   A5021
K09-SLO017-16   A5022
K09-SLO017-17   A5023
K09-SLO017-21   A5027
K09-SLO017-22   A5028
K09-SLO017-23   A5029
K09-SLO017-30   A5035