07/07

Schachleiter, Albanus


20. 1. 1861 Mohuč, německé císařství – 20. 1. 1937 Feilnbach, Německo
německý katolický duchovní
Vlastním jménem Jakob. Na univerzitě v Lipsku studoval filozofii, dějiny umění a hudbu. V roce 1871 se stal členem benediktského opatství v pražských Emauzích a roku 1886 byl vysvěcen na kněze. V roce 1901 byl zvolen opatem kláštera, který vedl v německém duchu. V roce 1918 musel z kláštera odejít a byl vypovězen z republiky. V roce 1920 byl církví zbaven funkce opata kvůli aktivní podpoře německého národního socialismu a fašismu. O třináct let později byl zbaven všech církevních hodností a funkcí, ale to ho již finančně podporovala NSDAP, která také zorganizovala jeho pohřeb. Jeho hrob v Bavorsku byl v roce 1987 srovnán se zemí.

K09-ALB001-01   A4646
K09-ALB001-02   A4647
K09-ALB001-03   A4648
K09-ALB001-04   A4649
K09-ALB001-05   A4650
K09-ALB001-06   A4651
K09-ALB001-07   A4652