04/04

Roudnický, Alois


20. 1. 1877 Jestřábí Lhota – 17. 9. 1939 Praha
katolický kněz a politik
V roce 1900 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1903 byl katechetou na Žižkově. První světovou válku prožil jako polní kurát, po roce 1918 se zapojil do budování tělovýchovné katolické organizace Orel. Byl členem Československé strany lidové, kterou zastupoval jako poslanec v letech 1920–1935 a jako senátor do roku 1939 v Národním shromáždění. Mimoto byl členem žižkovské obecní rady, okresní správní komise a administrátorem Katolické besedy. Získal titul papežského komořího.

K09-ROU015-19   A4978
K09-ROU015-22   A4981
K09-ROU015-23   A4982
K09-ROU015-24   A4983