01/01

Reyl, František


20. 2. 1865 Josefov – 16. 12. 1935 Hradec Králové
katolický duchovní a politik
V roce 1889 byl vysvěcen na kněze a stal se vikaristou královéhradecké katedrály. Později byl zvolen rektorem studentského konviktu a vyučoval na kněžské diecézní škole. Přednášel jako docent křesťanskou sociologii, jeden rok na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1912 se stal sídelním kanovníkem, pak děkanem a nakonec proboštem královéhradecké kapituly. Redigoval ediční řadu měsíčníku Časové úvahy, kde publikoval své apologetické práce. Je také autorem cestopisných knih. Založil dům pro osamělé ženy v Hradci Králové. V letech 1920–1935 byl senátorem Národního shromážděni za stranu lidovou.

K09-REY014-17   A4953