05/05

Remiger, Jan


4. 5. 1879 Zhoř u Stříbra – 21. 5. 1959 Gauting, Německá spolková republika
pomocný pražský biskup
Profesor teologie Johannes Nepomuk Remiger byl vysvěcen na kněze v Římě roku 1902 a působil později jako středoškolský učitel. V roce 1929 se stal pomocným biskupem pražským a roku 1930 byl vysvěcen na biskupa. Na začátku druhé světové války byl biskupem-spolusprávcem kardinála K. B. Kašpara. V letech 1945–1946 byl internován v klášteře Hájek a v roce 1946 byl z republiky vysídlen. Je pohřben v mnichovském dómu

K09-BEN002-07   A4663
K09-BEN002-08   A4664
K09-BEN002-16   A4671
K09-BEN002-26   A4681
K09-BEN002-27   A4682