03/03

Podlaha, Antonín


22. 1. 1865 Praha – 14. 2. 1932 Praha
pražský biskup
Pocházel ze známé pražské rodiny a původně studoval práva. V roce 1884 přešel na Teologickou fakultu a v roce 1888 byl vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Rokycanech, na Hané a v Praze. Mimoto vyučoval náboženství na gymnáziích v Praze a působil jako prefekt na Strakově akademii. Roku 1901 byl jmenován docentem dějin křesťanského umění, stal se členem České akademie věd a umění, věnoval se ochraně památek, byl redaktorem různých časopisů a podporoval dostavbu chrámu sv. Víta. Je autorem knih o archeologii a českých historických i uměleckých památkách. V roce 1903 byl zvolen metropolitním kanovníkem, roku 1920 světícím biskupem pražským a v roce 1930 kapitulním děkanem.

K09-REY014-18   A4954
K09-REY014-21   A4957
K09-REY014-22   A4958