15/15

Pícha, Mořic


15. 5. 1869 Šebestov – 12. 11. 1956 Hradec Králové
královéhradecký biskup
Po studiích v Římě, kde byl vysvěcen na kněze a získal doktorát, působil v západních Čechách. Později se stal tajemníkem pražského arcibiskupa a roku 1912 kanovníkem u sv. Víta. Mimoto zastával různé funkce na Teologické fakultě, při církevním soudu, v semináři a na kolejích. V roce 1931 byl jmenován královéhradeckým biskupem. Po roce 1948 byl sledován a kontrolován komunistickým režimem. Byl členem Řádu sv. Lazara Jeruzalémského.

K09-REY014-02   A4938
K09-REY014-03   A4939
K09-REY014-04   A4940
K09-REY014-05   A4941
K09-REY014-06   A4942
K09-REY014-07   A4943
K09-REY014-08   A4944
K09-REY014-09   A4945
K09-REY014-10   A4946
K09-REY014-11   A4947
K09-REY014-12   A4948
K09-REY014-13   A4949
K09-REY014-14   A4950
K09-REY014-15   A4951
K09-REY014-16   A4952