01/01

Medvecký, Karol Anton


10. 6. 1875 Dolná Lehota – 12. 12. 1937 Bojnice
katolický duchovní
Teologii vystudoval v semináři v Banské Bystrici a roku 1899 byl vysvěcen na kněze. Od roku 1909 působil deset let jako farář v Bacúrově. Stal se členem Slovenské národní strany, účastníkem prvního odboje a spoluautorem Martinské deklarace. V letech 1918–1920 zasedal v Revolučním národním shromáždění za Slovenský klub a poté pracoval na ministerstvu pro správu Slovenska jako referent pro církevní záležitosti. Po roce 1920 se soustředil na svoji etnografickou a sběratelskou činnost, angažoval se v Muzeální slovenské společnosti a v roce 1926 byl zvolen jejím předsedou. Je autorem prací z dějin Slovenska.

K09-OKA013-19   A4934