02/02

Marat, František Xaver


22. 10. 1849 Počepice – 29. 6. 1915 Praha
katolický duchovní
Po studiu teologie byl v roce 1875 vysvěcen na kněze. Působil jako kaplan v Praze, Karlových Varech a na Děčínsku. Od roku 1903 byl členem Českého sněmu, od roku 1905 doživotním členem Panské sněmovny. Již v roce 1891 se stal tajemníkem křižovnického řádu s červenou hvězdou, v roce 1902 byl jmenován jeho generálem a velmistrem. Podnítil přestavbu pražského konventu, obnovu několika kostelů a výstavbu různých far. Je autorem historických statí a přispíval do Ottova naučného slovníku.

K09-OKA013-14   A4929
K09-OKA013-15   A4930