01/01

Lehner, Msgr., Ferdinand Josef


6. 6. 1837 Rokycany – 1. 3. 1914 Praha
historik umění, katolický kněz
Vedle funkce faráře na Vinohradech byl čestným komořím papeže Lva XIII., členem České akademie věd, Komise pro ochranu památek a Královské české společnosti nauk. Vydával časopis Cyril, který se věnoval duchovní hudbě. Roku 1902 vydal knihu Česká škola malířská XI. věku s faksimilovými reprodukcemi Kodexu vyšehradského. Svůj majetek a knihovnu odkázal Karlově univerzitě, aby na Filozofické fakultě založila Ústav dějin umění.

K09-OKA013-13   A4928