02/02

Kořan, František Xaver


pravděpodobně F. X. Kořan
3. 1. 1837 Praha – 20. 6. 1911 ?
katolický duchovní
Monsignore, autor statí v časopisu Blahověst, děkan staroboleslavské kapituly, zpovědník řádových sester. Někdy je uváděn jako Kořán.

K09-KOL011-06   A4875
K09-KOL011-07   A4876