07/07

Kašparová, Filipina


rozená Heidelbergová
Se synem, kardinálem Karlem Boromejským Kašparem.

K09-KAS006-04   A4760
K09-KAS006-11   A4767
K09-KAS006-12   A4768
K09-KAS006-16   A4772
K09-KAS007-05   A4783
K09-KAS008-02   A4792
K09-KAS008-05   A4795