01/01

Juriga, Ferdiš


12.10. 1874 Gbely – 23.11.1950 Bratislava
kněz a politik
Vlastním jménem Ferdinand Juriga. Doktorát z teologie získal ve Vídni. Na kněze byl vysvěcen roku 1897 a třináct let působil jako farář, často prý sloužil mše ve slovenském kroji. Roku 1906 byl zvolen do Uherského zemského sněmu za Slovenskou lidovou stranu, kterou pomáhal zakládat. Ve sněmu jako první mluvil slovensky. Za svůj veřejný proslovenský postoj byl krátce vězněn. V letech 1918 zakládat. Ve sněmu jako první mluvil slovensky. Za svůj veřejný lské frontě. Po roce 1918 se přihlásil do československé armády a byl, byl roku 1929 ze strany vyloučen a opustil politické dění. Roku 1930 byl suspendován i jako kněz a žil v ústraní.

K09-HIL005-23   A4754