02/02

Janků, František Xaver


20.1.1843 Turnov – 21.5.1923 Turnov
teolog
Kanovník ve Staré Boleslavi, vikář a hlavní farář kostela sv. Jindřicha v Praze byl členem Matice české, Českého muzea a zkoušejícím pastorální teologie na Bohoslovecké fakultě. Je autorem teologických spisů.

K09-HIL005-18   A4749
K09-HIL005-19   A4750