04/04

Hrnčíř, Silvestr


30. 12. 1871 Bohumil – 31. 12. 1942 Praha
katolický kněz
Učil náboženství na gymnáziu v Praze, vydával knihy o kázání a několik postil. V roce 1910 byl katechetou a kaplanem v kostele sv. Štěpána na Novém Městě pražském. Roku 1923 se stal prvním farářem v nově postaveném kostele sv. Antonína z Padovy v Holešovicích, již s označením arcibiskupského notáře. Prosadil povýšení zdejší farnosti na samostatnou. Zachránil také tzv. Český betlém před prodejem do ciziny a umístil ho v kapli kostela.

K09-HIL005-10   A4741
K09-HIL005-11   A4742
K09-HIL005-16   A4747
K09-HIL005-17   A4748